Kaj je prošnja za zaposlitev in kako napisati le-to pravilno?

/Oglas/

Prošnja za zaposlitev je besedilo, s katerim se prijavljamo na razpis za prosto delovno mesto. Bistveno je, da v njej kratko in zgoščeno opišemo svoje izkušnje, poudarimo svoja znanja in spretnosti ter zakaj bi bili najprimernejši kandidat.

Prošnja za zaposlitev ima obliko uradnega dopisa in jo sestavljajo:

GLAVA 
– podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu),
– kraj in datum  (v desnem zgornjem kotu),
– podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja).

JEDRNI DEL 

–  naše izkušnje,

–  znanja in spretnosti

ZAKLJUČEK 
– poziv, naj se naslovnik na vaš dopis odzove,
– prijazen pozdrav

PRILOGE

 

Za boljšo predstavo, kako naj izgleda prošnja za zaspolitev, si prenesite vzorec prošnje za zaposlitev v pdf obliki.

 

/Oglas/

error: Content is protected !!